Beğen

ST. PAUL KİLİSESİ

AZİZ (ST.) PAUL ANIT MÜZESİ


M.S 4. yüzyılda İmparator Constantinius tarafından Hıristiyanlığın resmen tanınması sonucu dini baskılar kalkmış kiliseler yaygınlaşmaya başlamıştır. M.S 5. yüzyıldan itibaren de Aziz Paul adına çok sayıda kilise inşa edilmiştir. Bu kiliselerden bir kaç tanesi de Aziz Paul'un doğum yeri olan Tarsus'ta yer almıştır. Günümüzde bu kiliselerden sadece bir tanesi korunabilmiştir. Aziz Paul Anıt Müzesi bu yönü ile de büyük önem taşımaktadır.

Yapı 460 m2 üzerine inşa edilmiş olup ön giriş kapısı kuzey tarafta ve anıtsal niteliktedir. Girişin hemen sağında bahçe içerisinde kilisenin su kuyusu bulunmaktadır.

Genel olarak dikdörtgen biçim oluşturan yapının planı oldukça basittir. Batıda dört sütunun taşıdığı tonozlu bir sundurma yer almakta olup, bu tonozların iç kısmı gök mavisine boyanmış, köşeler sitilize bitki motifleri ile süslenmiştir. Geride içeri giriş sağlayan kemerli ana giriş kapısı ve yanlarda birer pencere bulunmaktadır. Kilisenin zemini beyaz ve siyah mermer plakalardan kaplı olup sadece dua edilen alanın önünde küçük bir bölüm üçgen formlu siyah ve beyaz mermerlerle basit bir şekilde vurgulanmıştır.

Kilise 1862 de geçirdiği büyük onarımdan sonra genel mimari olarak bugünkü halini almıştır. Hıristiyan ahalinin 1923 de Tarsus'dan ayrılmalarından sonra kilise cemaatsiz kalmış ve terk edilmiştir. Daha sonraları farklı amaçlar için kullanılan kilise 1994 yılında koruma altına alınmış ve anıt müze olarak hizmete girmiştir.

Harita ve Adres Bilgileri

Aziz (St.) Paul Kilisesi Cumhuriyet Mahallesi Tarsus

Bulunduğunuz konum (Doğru olmayabilir. İşaretçiyi sürükleyerek yerinizi işaretleyebilirsiniz)
ST. PAUL KİLİSESİ