Beğen

ELAIUSSA SEBASTE TİYATRO

Kategoriler: Tarihi Yerler , Gezi alanları

ELAIUSSA SEBASTE TİYATRO

1998 ile 1999 yıllarında sürdürülen kazılarda tiyatroya ait yapıların büyük bir kısmı özel mülkiyette kalan kısımlar hariç tamamen ortaya çıkarılır. Tiyatro kazıları sırasında bir birini izleyen katmanlar halinde farklı dönemlere ait yapıların temelleri ve çeşitli yapı bölümleri bulunur.

Yapının güney kısmında adeta tiyatroya bitişik iki kaya mezarı bulunmaktadır.Ayrıca bu mezarların üzerinde doğu-batı düzlemli yol bulunur. Bu tiyatro kazısında bulunan ilk buluntulardandır. Mezarlardan bir tanesi tiyatro yapılırken tahrip olduğu diğerinin de kapağının açık olduğu görülür. Bu mezarın içinde dağınık bir şekilde kemiklerin olduğu ayrıca İ.S. 1. yüzyıla tarihlenen ölü armağanları bulunmaktadır.

Tiyatro kazılarında bulunan ikinci önemli yapı kalıntısı ise saç örgüsü motifi ile süslü, siyah beyaz renkli taban mozaiğine sahip havuzdur. Yapım tekniğine ve mozaiklere bakıldığında bu yapının İ.S. I. yüzyıla ait olduğu anlaşılır. Bu yapının muhtemelen havuzlu bir eve ait olduğu düşünülmektedir.

Orkestra ve sahne yapılarında sürdürülen kazılarda, tiyatronun terk edilmesinden hemen sonra, bu bölümdeki süslerin bazı yerler hariç sistemli bir şekilde söküldüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca ele geçirilen verilerle tiyatronun sahne yapısının, yakın iki farklı tarihte inşa edildiği ve son döneme ait kısmın, Marcus Aurelius zamanında yapıldığı, sikke ve pişmiş toprak parçalarla belirginlik kazanmaktadır. Tiyatronun bu bölümünün iki evrede yapılmasını, kazıyı yapanlar Diocaesarea tiyatrosuyla girişilen rekabete bağlarlar. Henüz şantiye halindeyken  devasal taş blokların kullanılması ve daha gösterişli hale sokulmak istenmesi, bu öneriyi düşündürebilir.

Yapım tekniği ele alındığında, scalaria (merdiven) kısımlarının ilk başta yanlış şekilde yerleştirilir. Ancak inşaatın ilerleyen aşamalarında düzeltilir. Ayrıca ince işlerdeki bazı eksiklikler dikkati çeker.

Tiyatronun kullanımdan vazgeçildiğine dair ilk işaretler, bölge tarihçesiyle bağlantılı olarak, İ.S. 260’da Sasani kralı Shapur’un bu topraklarda ilerlemesiyle paralellik taşıyacak şekilde, İ.S. III. Yüzyılın sonlarında görülmeye başlamaktadır. Ancak yapının doğrudan bir müdahale ya da bir yıkıma değil de terk edilmesiyle, bakımsızlık yüzünden zarara uğradığı düşünülmektedir. Tiyatronun terk edilmesiyle iç kısmının toprak ile dolduğu görülür.

Tiyatro genel yapı itibariyle, Bir yamaca yaslanmakta ancak bu tiyatronun roma tiyatrolarından bir farkı, oturma sıralarının denize bakmasıdır. Roma propagandayı çok iyi kullanan bir imparatorluktur. Bunu mimarisine de yansıtır. O yüzden ilginin tiyatrolarda gösteriye toplanması için dört tarafını yüksekçe duvarlarla kapatır.

Harita ve Adres Bilgileri

Ayaş / Mersin

Bulunduğunuz konum (Doğru olmayabilir. İşaretçiyi sürükleyerek yerinizi işaretleyebilirsiniz)
ELAIUSSA SEBASTE TİYATRO