Beğen

ELAIUSSA SEBASTE AGORA

Kategoriler: Tarihi Yerler , Gezi alanları

ELAISSA SEBASTE AGORA

Agora 1995,1996,1997 yıllarında sürdürülen kazlarla ortaya çıkarılır. Tiyatronun güneyinde yer alır. Bu alanda çeşitli evrelere ait yapı kalıntılarının olduğu görülmektedir.
 
Söz konusu alanın etrafını çevreleyen muntazam bloklarla örülmüş duvarın, batı kısmındaki yedi adet kapının, şu ana kadar tespit edilemeyen arka odalara açıldığı görülmektedir.Karşıt kenarda asıl girişin bulunması gereklidir. Ancak bu Alanın doğu kısmında Bizans dönemine ait bir apsisin bulunması asıl girişin burası olduğunu tahminden öteye götürmemektedir. Kilise üç nefli, bazilikal planlı, iki apsise sahiptir. İki Apsisin olması Kilikia bölgesi için tek örnektir. Güney nefinde farklı malzeme kullanılır. Taban mozaiği olarak halı desenli opus sectile ile zemin döşelidir. Güney nefinin en doğu ucunda, etrafı çevrilmek suretiyle ayırt edilen doğu-batı uzantılı, gömü mezarlar bulunur. Orta nef üzerinde opus sectile zemin döşemesine sahip ve yine doğu-batı uzantılı mezarlar bulunur. Doğu apsisinin diğer apsisten farkı yine opus sectile tekniği ile yapılmış taban mozaiğine sahip olmasıdır. Ayrıca doğu apsisinin dış cephesinde güney nefden girilen küçük blok taşlarla örülmüş henüz işlevi belli olmayan bir oda da mevcuttur.
 
Alanın batı kısmında daha erken dönemlere ait kalıntılar mevcuttur. Batıdaki apsisin bulunduğu yerde kaba temeller üzerine küçük bloklarla örülmüş, apsisten önceki döneme ait bir duvar kalıntısına rastlanır. Apsis söz konusu duvara dayanmakta ve üzerinde yükselmektedir.
 
Orta nefteki büyük çukurun boşaltılmasıyla İ.S. I. yüzyılın ilk yarısına ait zemin mozaiğine rastlanmaktadır.
 
Yapının Bizans dönemine ait olduğu, zemin döşemesindeki tarzı, tipolojik özellikleri, ayrıca mezar kapaklarındaki yazıtlardan anlaşılır. Kilise V-VI. yüzyıla tarihlendirilebilir.

Harita ve Adres Bilgileri

Ayaş / Mersin

Bulunduğunuz konum (Doğru olmayabilir. İşaretçiyi sürükleyerek yerinizi işaretleyebilirsiniz)
ELAIUSSA SEBASTE AGORA